น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชจากต้นผักบุ้งจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณุกา จันทวงศ์, วรัชยา ชาพิภักดิ์, สุวิชญา สิงห์เชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกผักพืชผักสวนครัว ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาของการปลูกต้นผักบุ้งจีน จะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ คือตุ้นบักบุ้งจีนมีความเสียหายหรือตาย ซึ่งความเสียหายนั้นจะมีศัตรูพืชคือเพลี้ยอ่อนเป็นสาเหตุหลัก ทำให้ส่วนประกอบของต้นผักบุ้งจีนโดนกัดกินเป็นจำนวนมาก เช่น ใบเป็นรู ใบม้วนเหี่ยว ไม่มีคุณภาพเเละยังทำให้เกษตรที่ใช้สารเคมีไล่ได้จริงเเต่จะทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อม เเละยังทำให้เกษตรที่ใช้สารเคมีไล่ศัตรูพืชเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพจากการสัมผัส สูดดมเป็นประจำ เเละผักบุ้งจีนที่จะนำไปบริโภคมีการปนเปื้อนสารเคมีมากเกินไปอาจจะทำให้เสี่ยงอันตรายด้านสุขภาพได้

การทำโครงงานเรื่อง น้ำหมักสมุนไพรชีวภาพกำจัดศัตรูพืชในผักบุ้งจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการไล่เเมลงศัตรูพืชของสารเคมีไล่เเมลงเปรียบเทียบกับน้ำหมักสมุนไพรชีวภาพ จะทำการศึกษากับต้นผักบุ้งจีนเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยบันทึกผลสังเกต เเละฉีดพ่นสารเคมีไล่เเมลงศัตรูพืช เเละน้ำหมักสมุนไพรชีวภาพ 7 วันต่อ 1 ครั้ง เเละจะนับเเมลงวันละ 1 ครั้ง ว่ากระถางที่ใช้น้ำเปล่าสารเคมี เเละน้ำหมักสมุนไพรชีวภาพ เเล้วนับว่าในเเต่ละกระถางว่าเเมลงอยู่ในกระถางใดมากที่สุดเเละน้อยที่สุด