ห้องปลูกสตอเบอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จัสมิน ปาลาเล, จิดาภา ชุนธีรสรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัตน์ อินอิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราได้สังเกตเห็นว่าสตอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีราคาสูงและเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่สตอเบอรี่จะออกผลผลิตในช่วงฤดูหนาวของทางภาคเหนือของประเทศไทย ส่งผลให้ชาวไร่ที่ปลูกสตอเบอรี่ขาดรายได้ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่งเป็นแนวทางให้เราสร้างห้องปลูกสตอเบอรี่ขึ้นมาเพื่อกักเก็บความเย็นไว้ปลูกสตอรี่ในทุกฤดู