การศึกษาการย่อยสลายพลาสติกชนิด Ployethelyne (PE) โดยหนอน Galleria Melonella

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวรพร นิยมถิ่น, ณิชาภัทร แก้วหิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถนัดศรี ทัดเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คนเราใช้พลาสติกกันมากมาย ส่วนมากคุ้นเคยกับพลาสติกที่ใส่ผัก ผลไม้ อาหารที่สุกทั้งร้อนและเย็น ตลอดจนสิ่งของต่างๆ เมื่อมีการใช้พลาสติกมากก็มีพลาสติกที่เราทิ้ง เรียกว่าขยะพลาสติก พลาสติกนั้นถ้าเผาก็ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าฝังก็อาจจะไม่ค่อยเน่าเปื่อย พลาสติกเป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นโดยการนำวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ เช่น น้ำมันปิโตรเลียม เส้นใยจากพืช พลาสติกมีมากมายหลายชนิดแตกต่างกันไปตามสิ่งที่นำมาผลิตและกรรมวิธีในการผลิตเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่จะทำจากพลาสติกหลายชนิด ซึ่งพลาสติกที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ พอลิเอทิลีน โดยทั่วไปมีสีขาวขุ่น โปร่งใส มีความลื่นมันในตัวเมื่อสัมผัสจะรู็สึกลื่น หยุ่นตัวได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส มีความเหนียว ทนความร้อนได้ไม่สูงนัก ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เป็นฉนวนความร้อน มีความหนาแน่นต่ำ จึงลอยน้ำได้ ซึ่งยากต่อการย่อยสลายเพราะใช้เวลากำจัดถึง 450 ปี หรือไม่ย่อยสลาย (ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อกลางคืน Galleria mellonella หรือที่มีชื่อเรียกว่า Greater wax moth มีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกได้ ซึ่งจะใช้ในการกำจัดขยะถุงพลาสติกได้ โดยหนอนชนิดนี้สามารถย่อยสลายสาร "Polyethylene" ซึ่งถุงพลาสติกส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายพลาสติกได้แล้ว แต่ว่าความเร็วในการย่อยสลายพลาสติกทำได้ช้ามาก ไม่อาจเทียบกับความเร็วที่หนอน Greater wax moth สามารถทำได้ (ที่มา:สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย)

กลุ่มของเราต้องการศึกษาการย่อยสลายพลาสติกชนิด Ployethelyne (PE) โดยหนอน Galleria Melonella เพื่อศึกษาว่าหนอนชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายพลาสติกชนิด Ployethelyne (PE) ได้ดีหรือไม่ และเพื่อช่วยในการย่อยสลายพลาสติก