การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบจากอาหารที่ทำจากพืชและสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ ขันคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กบนามีลักษณะผิดด้านหลังมีสีน้ำตาลจุดดำผิวหนังขรุขระมีรอยย่นที่ริมฝีปากมีแถบดำใต้คางมีจุดดำหรแถบลายดำเมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนัก 200-400 กรัมกบนาเพศเมียมีขนาดโตกว่าเพศผู้ตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ท้องจะมีลักษณะอูมเคลื่อนไหวช้าและข้างลำตัวจะมีตุ่มเมื่อคลำดูตุ่มที่ด้านข้างลำตัวแสดงถึงความพร้อมของตัวเมีย

แต่เดิมกบเป็นอาหารตามธรรมชาติของมนุษย์มักจะเจอตามลำห้วยหนองคลองบึงและท้องนาแต่ด้วยทุกวันนี้มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมีโรงงานมากขึ้นจึงทำให้ระบบนิเวศที่กบเคยอาศัยได้เปลี่ยนไปอีกทั้งความต้องการบริโภคกบก็สูงขึ้นทำให้เกิดการจับกบโดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องปล่อยให้กบตัวเล็กๆได้มีโอกาสเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปผู้คนจับกบมาขายทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ทำให้จำนวนกบตามธรรมชาติลดน้อยลงเกษตรกรจึงมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้จากความต้องการกบเพื่อบริโภคเพราะกบเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายใช้เวลาไม่มาก

คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะสร้างโครงงานเพื่อเปรียบเทียบอาหารที่ส่งผลให้กบเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและประหยัดต้นทุนในการเลี้ยง