เครื่องปีนอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรศุทธิ์ สุขการ, เชษฐคามินท์ รักษา, อติพล เลื่อนเเก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิมล ถนอมผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มของพวกเราได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น เนื่องจากมีความสนใจทางด้าน iot (internet of things) เป็นพิเศษ เเละอยากช่วยเหลือผู้คนที่มีความต้องการปีนต้นไม้ เพื่อไปสำรวจ เก็บผลไม้ เเละอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับการปีนต้นไม้ โดยกลุ่มของพวกเราจะประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ปีนต้นไม้ที่บังคับระยะไกล โดยควบคุมผ่านเเผงวงจร arduino โดยต่อวงจรให้หุ่นยนต์ทำงานเเละ บังคับผ่านทางโทรศัพท์