ภาชนะไบโอจากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวินทรา ทองสินธุ์, กัลปังหา บุตรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรเดช สกุลอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ภาชนะไบโอจากเปลือกทุเรียนจัดทำขึ้นเนื่องจากปัญหาบรรจุภัณฑ์อาหารปรุงสุกจากโฟมและพลาสติกที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงมีการผลิตถ้วยไบโอออกมาหลากหลายชนิด แต่ยังมีข้อเสียเปรียบพลาสติก เนื่องจากมีราคาสูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง จึงได้นำเปลือกทุเรียนมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อลดต้นทุนเนื่องจากมีราคาต่ำ แต่มีข้อเสียเปรียบคือ เปราะแตกหักง่าย ละลายน้ำได้ อุ้มน้ำได้สูง ดังนั้นจึงได้ทำการเปลี่ยนโครงสร้างของเปลือกทุเรียนโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2.5% นาน 1 ชั่วโมง เพื่อให้เปลือกทุเรียนเปื่อยยุ่ย จากนั้นนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นแผ่นฟิล์มด้วยสารพลาสติกไซเซอร์ ด้วยกลีเซอรีน และแป้งถั่วเขียว เพิ่มความแข็งแรงด้วยCaCO3 ปรับปรุงคุณภาพด้วยการใช้ผงถ่านกัมมันต์ ในอัตราส่วน เปลือกทุเรียน 10 กรัม : แป้งถั่วเขียว 3กรัม: แคลเซี่ยมคาร์บอเนต 1กรัม : ผงถ่าน 0.1กรัม : กลีเซอรีน 1 mL. ยับยั้งการเกิดเชื้อจากราและแบคทีเรียด้วยสารสกัดเทนนินจากเปลือกมังคุด นำมาขึ้นรูปเป็นถ้วยที่อุณหภูมิห้อง จะทำให้ได้ภาชนะไบโอที่มีความแข็งแรงทนต่อแรรงดึง ทนการฉีกขาด ต้านการซึมน้ำ ย่อยสลายได้ในดิน ด้วยราคาต้นทุน 0.90 บาท/ใบ