การศึกษาลักษณะลวดลายใหม่ของงูบอลไพธอนจากการปฏิสนธิงูบอลไพธอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยภัทร สุรารักษ์, ปริยากร หมื่นแก้ว, ศิวกร สุภาพักตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัญญา วงษ์ศิลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราต้องการผสมลวดลายให้เกิดลายใหม่หรือเกิดลายตามที่เราต้องการครับ การผสมพันธุ์ในงูบอลไพธอน ต้องให้เพศเมียมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี ส่วนเพศผู้ เริ่มผสมได้เมื่ออายุเพียง 1 ปีครึ่ง ในการผสมพันธุ์ เพียงนำงูเพศผู้ไปไว้ในที่อยู่ของงูเพศเมีย สังเกตพฤติกรรมงู หากใช้หางตวัดรัดกัน หมายถึง มีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นแล้ว ให้ปล่อยงูไว้ด้วยกัน 1-2 วัน จากนั้นนำงูเพศผู้แยกออก(the ball tender) การทำนายสีและลวดลายของลูกงูบอลไพธ่อนที่จะฟักออกมา ทำได้โดยการสร้างตารางPunnett square และหาโอกาสที่เป็น ไปได้ (โดย STEVEN C. BULINSKI ผู้วิจัยการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน, Reptile’s magazine)