การเปรียบเทียบความเข้มข้นของเอธานอลที่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกเพศผู้จากข้าวโพดฝักอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภวิษย์พร อภิสิทธิวาสนา, ภูริชญา ลิ้มมัทวาภิรัติ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ, เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบความเข้มข้นของเอธานอลที่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกเพศผู้จากข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเปรียบเทียบตัวทำละลายที่เป็นเอธานอลที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กันในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระของดอกเพศผู้จากข้าวโพดฝักอ่อนโดยแบ่งสกัดด้วย 2 วิธี คือ การหมักด้วยเอธานอลที่ความเข้มข้น 3 ระดับ ได้แก่ ความเข้มข้นร้อยละ20, 50 และ 95และการตุ๋นด้วยน้ำกลั่น

จากผลการวิเคราะห์ด้วย DDPH พบว่าสารสกัดด้วยเอธานอลเข้มข้นร้อยละ 95มีประสิทธิภาพในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ EC50เท่ากับ 197.91 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เมื่อใช้กรดแอสคอร์บิกเป็นสารมาตรฐาน (EC50เท่ากับ14.60 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดดังกล่าวประกอบด้วยเทอร์พีนอยด์สารประกอบฟีนอลิกฟลาโวนอยด์ และแทนนิน ในปริมาณที่สูงกว่าสารสกัดชนิดอื่น เมื่อศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดด้วยเทคนิครงคเลขผิวบาง(TLC)พบว่าสารสกัดทุกชนิดไม่มี gallic acid และ quercetin เป็นองค์ประกอบ