ฟิล์มบรรจุภัณฑ์​ชีวภาพชะลอการเกิดแอสเปอร์จิลลัสไนเจอร์บนขนมปัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิราณี นิมาลา, ปิยธิดา โรจน์กิจวิมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับการสร้างฟิล์มบรรจุภัณฑ์​จากเม็ดพลาสติกPLA ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพ มาขึ้นรูปร่วมกับสารสกัดจากสมุนไพร ได้แก่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ที่มีสารสกัด organosulfur ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger. ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนขนมปัง และทำให้ขนมปังเกิดการเน่าเสียได้ง่าย หากรับประทานขนมปังที่เกิดเชื้อรานี้เข้าไปก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ โดยการขึ้นรูปจะใช้พลาสติไซเซอร์ร่วมด้วย เพื่อให้สามารถขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ