อุปกรณ์ easy pass เพื่อเข้าใช้ที่จอดรถผู้พิการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราวรรณ เอกฉัตร, จิรสิตา เตโช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการมักมีผู้ที่ขาดจิตสำนึกโดยในรถยนต์ของตนเองไม่ได้มีผู้พิการเดินทางมาด้วยเข้ามาใช้พื้นที่จอดรถอย่างไม่เหมาะสม ทำให้ผู้พิการจริงๆไม่สามารถหาที่จอดรถยนต์สำหรับตนเองได้ ทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่คอยตรวจจับว่า รถที่เข้ามาจอดในที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการ มีผู้พิการจริงๆอยู่ในรถหรือเปล่า ตัวอุปกรณ์นี้จะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบ Easy Pass ของกรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยจะมีการแลกบัตรให้กับตัวรถยนต์ที่มีผู้พิการ ณ จุดแลกบัตรเข้าจอดรถยนต์ เมื่อเข้าไปถึงจุดจอดรถยนต์ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์คอยตรวจสอบว่าในรถยนต์คันนั้นมีสัญญาณของบัตรหรือไม่ หากไม่มีสัญญาณจะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนจนกว่าจะมีการถอยรถยนต์ออกจากตำแหน่งที่จอดรถยนต์ของผู้พิการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้ามาแก้ไข ตักเตือน และเชิญรถยนต์คันดังกล่าวออกจากที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการ

ดังนั้นตัวอุปกรณ์นี้จะเข้ามาแก้ปัญหาการเข้าใช้ที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการ ผู้ที่แลกบัตรมาจะสามารถเข้าจอดรถยนต์ในพื้นที่ของผู้พิการได้ แต่ถ้าไม่มีการแลกบัตรก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือน เพื่อป้องกันการถูกแย่งที่จอดรถยนต์ของผู้พิการ ช่วยลดจำนวนรถยนต์ที่จอดไม่ถูกพื้นที่ที่ทางห้างสรรพสินค้าได้สร้างไว้ ทำให้เกิดความปลอดภัยและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของผู้พิการด้วย