ระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงด้วยเข็มไมโครนีดเดิลสำหรับนำส่งสารสกัดดอกชบาเพื่อลดการอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎากร ถาวรรัตนโชติ, กันติทัต คงกะพันธ์, ชยากร แก้วตาทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2561 ซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุถึง 10,666,803 คน หรือคิดเป็น 16.06 % จากประชากรทั้งประเทศ และอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ การผลัดตกหกล้ม จากสถิติปี พ.ศ. 2559 - 2562 มีผู้สูงอายุผลัดตกหกล้มถึง 141,895 ราย โดยบาดแผลที่เกิดในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น แผลอักเสบ แผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง แผลกดทับ แผลเนื้อเน่า เป็นต้น และอัตราการหายของแผลในผู้สูงอายุก็จะมีอัตราการหายที่ช้ากว่าคนในรุ่นอื่นๆ เนื่องจากมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ อาทิเช่น โรคเบาหวาน เข้ามาจึงทำให้แผลหายช้า ซึ่งส่งผลเสียคือ หากได้รับการดูแลเอาใจแผลไม่ดีแผลอาจติดเชื้อได้และอาจนำไปสู่การลุกลามของเชื้อได้และสุดท้ายอาจจะต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้ง ทางกลุ่มจึงได้คิดหาวิธีที่จะทำให้แผลอักเสบในผู้สูงอายุหายเร็วขึ้น ระว่างทำการศึกษาค้นคว้าได้ไปพบกับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ใช้ดอกชบาตำพอแหลก มาพอกแผล แล้วแผลอักเสบจะหายไวขึ้นและยังลดโอกาสการเกิดแผลเป็นได้อีกด้วย ทางกลุ่มจึงมีความคิดที่จะนำสารบางตัวจากสารสกัดจากดอกชบาที่สามารถยับยั้งเชื้อและทำให้แผลอักเสบหายได้ไวขึ้นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีเข็มไมโครนีดเดิลที่ใช้งานคล้ายๆ กับการแปะปลาสเตอร์ยาลงบนผิวหนัง และเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถลดระยะเวลาการหายของแผลอักเสบในผู้สูงอายุได้