ระบบติดตาม และค้นหาตำแหน่งดวงดาวอัตโนมัติสำหรับกล้องดูดาวระบบพิกัดศูนย์สูตรท้องฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลาภิศ ลาพินี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกฤษฏิ์ จรจะนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการสังเกตการณ์และถ่ายภาพทางดาราศาสตร์นั้นนอกจากตัวกล้องที่ต้องมีคุณภาพและกำลังขยายที่สูงแล้วนั้นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องที่เรียกว่าเม้าท์ (Mount) นั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องากการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้ดาวมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีอุปกรณ์ในการติดตามดวงดาวเพื่อไม่ให้ดวงดาวหลุดจาก Field of view ของกล้อง และไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดาวยืดเป็นเส้น (Star trail) ในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ และตัวเม้าท์ที่มีความสามารถในการค้นหาและติดตามดวงนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงเกิดแนวคิดในการติดตั้งอุปกรณ์ตามดาวให้กับเม้าท์ราคาถูกเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยได้มีการพัฒนาจากอุปกรณ์รุ่นแรกโดยจะการเพิ่มเข็มทิศ และ GPS เพื่อความสะดวกในการทำ Polar alignment ที่แม่นยำ