เปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระจากถั่วแดง ถั่วดำและถั่วเหลืองในตัวทำละลายเอทานอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลัลน์ญดา จิตรา, ชำนาญวิทย์ ขุนอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถั่วเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนสูง ช่วยลดคอเรสเตอรอล มีไขมันดี มีใยอาหารสูง

เมื่อรับประทานทำให้อิ่มท้อง ช่วยดักจับไขมันและช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติอีกทั้งยังมีสารต่างๆ เช่น ฟินอลิก

ฟลาโวนอยด์ ไอโซฟลาโวน ฯลฯ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีหน้าที่ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

ซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่น พบได้ตามธรรมชาติรวมถึงในร่างกาย เช่น จากการย่อย การรับมลพิษทางอากาศหรือ

แม้แต่การหายใจ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดโรค ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต การมีความรู้เกี่ยวกับ

ชนิดของถั่วที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคที่สูงวัย เนื่องจากปัญหาความเสื่อมถอยของร่างกาย ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิภาพของถั่วทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมาข้างต้น เพราะต้องการเผยแพร่ความรู้และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจทางด้านสุขภาพกันมากขึ้นซึ่งถั่วเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้

ความสนใจ เพราะถั่วเป็นพืชที่หาได้ง่ายและราคาถูก ประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ และมีสารต้านอนุมูลอิสระ

ผู้จัดทำโครงงานจึงได้ศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากถั่ว 3 ชนิด ได้แก่ ถั่วแดง ถั่วดำ และถั่วเหลือง

โดยใช้ตัวทำละลายคือ เอทานอล 95% จากการศึกษาฤทธิ์หรือความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระจากสารสกัดถั่วเหลือง ถั่วแดงและถั่วดำเป็นตัวทำละลาย และใช้เอทานอลเป็นสารละลายและการตรวจสอบจากวิธี DPPH assay และนำค่าการดูดกลืนแสง (Absorptio) มาคำนวณเป็นร้อยละในการยับยั้งสารอนุมูลอิสระ