แผ่นดูดซับเอทิลีนจากนาโนเบนโทไนต์เคลย์เสริมด้วยนาโนเซลลูโลสจากกากกาแฟเพื่อยืดอายุผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัททิยา หนูจุล, พรป​วี​ณ์​ แหวนเพ็ชร​์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยมีขยะอินทรีย์ (Food Waste) มากถึง 74,998 ตันต่อวัน หรือเทียบเท่ากับรถบรรทุก 4,000 คัน โดยใน 1 ปีมีขยะมากถึง 27.37 ล้านตันต่อปี หนึ่งในขยะอินทรีย์เหล่านี้มาจากผลไม้ที่เน่าเสีย โดยสาเหตุของการเน่าเสียของผลไม้มาจากฮอร์โมนพืชที่ชื่อเอทิลีนซึ่งอยู่ในรูปของก๊าซมีคุณสมบัติเร่งการสุกของผลไม้ ส่งผลให้ผลไม้สุกเร็วเกินไปก่อนที่จะนำไปบริโภค ซึ่งจากเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อผู้ประกอบการขายผลไม้รวมทั้งผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สุกระหว่างการขนส่งหรือสุกจนไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วเกิดเป็นขยะอินทรีย์ที่รอการกำจัดทิ้ง ทางผู้จัดทำโครงงานเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้พัฒนาแผ่นดูดซับเอทิลีนที่ทำมาจากจากนาโนเบนโทไนต์เคลย์ซึ่งเป็นตัวช่วยในการดูดซับเอทิลีน โดยทำให้เล็กลงเป็นขนาดนาโนและเสริมด้วยกากกาแฟที่นำมาสกัดเซลลูโลสแล้วทำให้มีขนาดเล็กระดับนาโนเพราะเซลลูโลสจากกากกาแฟเป็นขยะชีวภาพเหลือทิ้งที่พบได้มากซึ่งช่วยดูดซับกลิ่นและก๊าซได้ดีจากนั้นนำมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมโดยทดสอบความเหมาะสมในการดูดซับแก๊สในอัตราส่วนต่างๆโดยใช้การทดลองทางเคมีเมื่อได้แล้วจากนั้นจึงนำไปเคลือบบนกระดาษคราฟท์ซึ่งกระดาษคราฟท์มีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงช่วยกันกระแทกผลไม้ได้เป็นข้อดีหากนำไปใช้ในการขนส่งสินค้า อีกทั้งเมื่อเคลือบด้วยสารที่กล่าวมาจะเป็นแผ่นดูดซับที่จะช่วยชะลอการสุกของผลไม้และแผ่นดูดซับเอทิลีนนี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา