แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากสารสกัดสมอพิเภกที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Clostridium spp. ในผักดอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญจิรา มาลาศรี, สริตา วชิรพิศุทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักดองที่มีความเป็นกรดต่ำและไม่ผ่านการฆ่าเชื้อนั้นเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรีย clostridium spp. แบคทีเรียแกรมบวกที่ไม่ต้องการอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาหารเป็นพิษและการเสื่อมเสียของอาหาร โดยเชื้อนี้สามารถยับยั้งได้ด้วยความร้อนและยังสามารถยับยั้งด้วยสารประกอบฟีนอลิกกลุ่มสารแทนนิน ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและสามารถยืดอายุผักดอง ซึ่งสารแทนนินสามารถพบได้ในสมอพิเภก โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำสารสกัดจากสมอพิเภกมาทำเป็นแผ่นฟิล์มบริโภคได้ ซึ่งสามารถรับประทานได้ มีความปลอดภัย ใช้งานสะดวก และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย clostridium spp.