รถตัดหญ้าบังคับผ่านมือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฟาซาล หมื่นสมาน, สิรวิชญ์ สุทธิพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นที ทองดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนที่มีสนามหญ้าจำนวนมาก และการตัดหญ้าในสนามแต่ละ ครั้งใช้เวลานาน ใช้กำลังคนหลายคน และด้วยอากาศที่ร้อนมากในภาตใต้ทำให้การตัดหญ้าที่โรงเรียนมีความลำบากจึงทำให้ พวกเราได้ คิดค้นเครื่องมือทุ่นแรงในการตัดหญ้าให้กับโรงเรียนเรา คือ “เครื่องตัดหญ้าบังคับผ่านมือถือ”สร้างขึ้นมาเพื่อทำการตัดหญ้าในสวนหย่อมหรือสนามหญ้าให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งรถบังคับตัดหญ้านี้มีการควบคุมแบบไร้สายผ่านมือถือ สามารถควบคุมได้ในรัศมีไม่เกิน 20 เมตร นอกจากนี้ยังสามาถนำไปใช้ที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆได้เพื่อทำให้มีความสะดวกสบายในการตัดหญ้าอีกด้วย