โครงงานผลิตภัณฑ์เยลลี่รักษาฟันจากสารสกัดในเปลือกมังคุด แอปเปิ้ลเขียว และ กาแฟเพื่อยับยั้งแบคทีเรียstreptococus mutans ซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชิตา บุญมาวงศ์, สหพล พาดกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลกระทบของโรคฟันผุในเด็กสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากในอนาคตได้ การมีฟันน้ำนมผุ เด็กจะปวดฟัน เคี้ยวอาหารไม่ได้ ร่างกายจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งอาการปวดฟันยังส่งผลต่อการนอนหลับและการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อคุณภาพชีวิต สามารถขัดขวางพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาได้ นอกจากนี้เด็กที่มีฟันน้ำนมผุก็มักจะพบว่าฟันแท้ผุไปด้วย เนื่องจากเด็กที่มีฟันผุจะมีเชื้อก่อโรคฟันผุในช่องปากมากกว่าปกติซึ่งจะส่งผลให้ฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นใหม่นั้นเกิดฟันผุได้เช่นเดียวกัน พวกเราจึงมีแนวคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์เยลลี่ไร้น้ำตาลจากสารสกัดเปลือกมังคุด แอปเปิ้ลเขียว และกาแฟ ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียstreptococcus mutans ที่จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นคราบพลัคเกาะอยู่ตามฟัน เป็นเหตุให้เกิด