เกราะของริมผีปาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สินายน์ สุนทร, จิราวัลย์ มั่นคงวิวัฒน์, วริษฐา สิทธิโชคชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิดา รัตนมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีเพื่อศึกษาและทดลองทำลิปสติก ประเภทลิปกลอสจากสารธรรมชาติ ที่สามารถป้องกันริมฝีปากจากสารเคมีในลิปสติกที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้และผลเสียระยะยาวต่างๆเช่นน้ำหอม หรือสารอนินทรีย์อันตรายอย่างสีย้อมผ้าเป็นต้น นอกจากนั้นยังจะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะช่วย ป้องกันไม่ให้ลิปสติกหลุดลอกและทำให้ริมฝีปากดูเงางามมากขึ้นอีกด้วย