ที่จอดรถอัฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร วิลัย, ศุภสัณห์ ปารมาลย์, รัฐภูมิ ทุ่งสิบสาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรเทพ วันกาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาที่จอดรถยังเป็นปัญหาอันดับต้นๆในหลายสถานที่ต่างๆโดยในบางสถานที่ที่จอดรถมีไม่เพียงพอสำหรับการใช้บริการที่จอดรถอาจทำให้เสียเวลาในการวนหาที่จอดรถทำให้เสียเวลาในการที่หาที่จอดบริเวณนั้นซึ่งในหลายๆพื้นได้ประสบปัญหาของที่จอดรถไม่เพียงพอกับจำนวนรถของผู้ที่ไปใช้บริการสถานที่นั้นๆ

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงมีเเนวคิดที่จะสร้างต้นเเบบของที่จอดรถ IOT เพื่อช่วยให้ใช้เวลาในการหาที่จอดรถง่ายมากขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นเเละตรวจสอบได้ผ่านเเอพพริเคชั่นไลน์มีการใช้อุปกรณ์ IPST Microbox se มีการใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค ( Ultrasonic Module HC-SR04)จำนวน 4 ตัวและมีการใช้หน้าจอเเสดงผลเพื่อเเสดงจำนวนรถยนต์ที่เข้าไปจอดในเเบบจำลองโปรเเกรมโดยผู้จัดทำ

คาดไว้ว่าโครงงานนี้จะเเนวคิดในการพัฒนาเพื่อนำไปใช้จริงต่อไปอนาคต