วัสดุแทนโฟมจากเห็ดนางฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งระวี จุฑารัตน์, ญาณิศา มุสิกานนท์, อังศุรางค์ มะโนจิตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาขยะจากโฟมที่ย่อยสลายยากและใช้เวลานานโดยการสร้างวัสดุจากธรรมชาติขึ้นมาทดแทนคือการใช้เส้นใยเห็ดราเป็นตัวประสารวัสดุฟางข้าวนำไปขึ้นรูปแล้วนำไปอบความร้อนทำให้เกิดความแข็ง คุณสมบัติที่ได้จะคล้ายกับโฟม คือ ทนทาน กักเก็บอุณหภูมิ และมีน้ำหนักเบา