ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มในการยับยั้งจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นงนภัส ภูแม่นเขียน, อัญธิฌา อุปกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับการสกัดน้กมันหอมระเหยจากเปลือกส้มเขียวหวาน ส้มแมนดาริน และส้มสายน้ำผึ้ง โดย ใช้วิธีสกัดด้วยน้ำมันร้อน จากนั้นจึงนำมาทดสอบกับขนมปังเพื่อสังเกตุว่าน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มสายพันธุ์ไหนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งในเปลือกส้มที่เรานำมาสกัดนั้นมีน้ำมันหอมระเหย(Essential oil)เป็น ส่วนประกอบอยู่ หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นซิตรัล (Citral) เจอรานิออล (Geraniol) และไลนาโลออล (Linalool) ซึ่งน้ำมันหอม ระเหยเหล่านี้เป็นน้ำมันที่สกัดได้มาจากเปลือกของส้มจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า น้ำมันหอม ระเหยจากเปลือกส้มแต่ละชนิดนั้นล้วนมีคุณสมบัติเด่น ในการช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

ดังนั้นคณะผู้จัดท้าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งเชื้อรา เพื่อ เป็นการนำปลือกส้มที่เหลือทิ้ง ได้กลับนำมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ซึ่งการยับยั้งเชื้อราโดยใช้น้ำมันหอมระเหย จากเปลือกส้มนนั้เป็นการยับยั้งเชื้อราโดยใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติทำให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเพิ่มกลิ่นและรสในอาหารบางชนิดให้น่ารับประทานได้