ผงปรุงรสเสริมสารอาหารจากผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาพิชญ์ อุปฮาด, วรัชยาพร น้อยเมล์, ปิยะนันท์ ลือสุวรรณกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบัน ในประเทศไทยยังคงมีปัญหาด้านการขาดแคลนอาหาร อีกทั้งผู้บริโภคยังได้รับผลกระทบคือเป็นโรคเรื้อรังจากการขาดสารอาหาร ทางเราจึงได้ทำโครงงานนวัตกรรม ผงปรุงรสเสริมสารอาหารจากผัก ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างผงปรุงรสที่ดีต่อสุขภาพและมีสารอาหารที่เพียงพอสำหรับการบริโภคในแต่ละมื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุและกลุ่มเด็กเล็กที่ต้องการสารอาหารมาก ในการทำโครงงานนี้ทางผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผักต่างๆที่หาได้ง่าย มีตามท้องตลาดทั่วไปและมีสารอาหารที่เยอะครบถ้วน ที่สามารถนำมาทำผงสำหรับการปรุงรสอาหารให้มีรสชาติที่อร่อยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นผงที่ผู้ทานมังสวิรัติและผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงของการกินเจซึ่งงดทานอาหารจากสัตว์สามารถรับประทานได้