การผลิตถ่านกัมมันต์จากกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กณิศา คงสงค์, ธนยศกมล พรหมบุตร, ชนิดาภา แซ่โค้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตกร สภาสันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปมักเป็นน้ำที่ไม่บริสุทธิ์และมีสารอื่นๆปะปนอยู่ด้วย การนำน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ จึงต้องมีการกรองน้ำเพื่อนำสารอื่นๆที่ปะปนอยู่ในน้ำออกไปก่อน

จากปัญหาดังกล่าวหนึ่งในตัวเลือกที่มักจะนำมาใช้ในการกรองน้ำคือ ถ่านกัมมันต์ ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับได้ดี เพราะมีรูพรุนขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก ทางผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะผลิตถ่านกัมมันต์จากกระดาษที่ใช้แล้ว เนื่องจากกระดาษสามารถนำมาทำเป็นถ่านได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะประเภทกระดาษอีกด้วย