เเผ่นปูพื้นกันกระเเทกจากยางพาราเเละเส้นใยมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รชต พิศาลกิตติคุณ, ฟ้ารุ่ง แกล้วทนงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชมน รุ่งใสวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเเละพัฒนาเเผ่นกันกระเเทกจากยางพาราผสมเส้นใยมะละกอมาใช้ทดเเทนเเผ่นกันกระเเทกพลาสติกเเละโฟม