การพัฒนาส่วนประกอบอาหารฟังก์ชั่นจากเห็ดเเครงที่มีคุณสมบัติพรีไบโอติกเเละต้านการอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัสนียา เกษา, วาซิล หลังปูเต๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์, อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพบว่าทั่วโลกมีการเพิ่มขึ้นของโรคลำไส้อักเสบถึง 46% เนื่องจากในประเทศที่กำลังพัฒนามีความความสัมพันธ์กับวิถีวิชีวิตเเละอาหารรูปเเบบตะวันตก ซึ่งองค์ประกอบในอาหารเหล่านี้จะเป็นพวกน้ำตาลเชิงเดี่ยว , กรดไขมันสายสั้น , น้ำมัน, กรดไขมันอิ่มตัว นอกจากนี้ยังมีวัตถุเจือปนอาหาร เช่น emulsifiers สีผสมอาหาร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะไปส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบการทำงานของจุลินทรีย์ในลำไส้ จึงมีผลทำให้เกิดภาวะที่จุลินทรีย์ในร่างกายไม่สมดุล โดยคนส่วนใหญ่มักจะใช้ยาเเผนปัจจุบันในการรักษา เช่น ยาปฏิชีวนะ, ยากดภูมิคุ้มกัน, อะมิโนซาลิไซเลท เป็นต้น ซึ่งยาพวกนี้มักมีผลข้างเคียงที่รุนแรง เเละมีประสิทธิภาพทางคลีนิกต่ำ ผู้ทำการทดลองจึงต้องการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการลดภาวะการอักเสบ ซึ่งมีราคาไม่แพง จึงเป็นที่สนใจในการค้นหาสารที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพในเห็ดแครงที่สามารถช่วยลดภาวะการอักเสบและปกป้องเยื่อบุผิวลำไส้

การวิจัยนี้จะเน้นการสกัดสารโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดแครงที่เป็นส่วนสำคัญในการรักษาโรคลำไส้อักเสบ เห็ดแครงมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถต้านการอักเสบและมีฤทธิ์ป้องกันเนื้องอก โครงงานนี้จะศึกษาการผลิตและสกัดสารโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดแครงที่เพาะปลูกจากวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการลดภาวะการอักเสบของลำไส้ โดยใช้เซลล์ macrophage RAW 264.7 การศึกษานี้จะช่วยให้เราเข้าใจคุณสมบัติและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเห็ดแครงในการรักษาโรคลำไส้อักเสบ และเป็นฐานที่มั่นใจในการพัฒนาสารเหล่านี้เพื่อใช้ในอาหารฟังก์ชันในอนาคตสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทางคลินิก