การพัฒนาชุดตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพื้นผิวเปียกไม่มีรูพรุนโดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ผสมสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตยา เนืองนอง, วิภาวินี ธุรารัตน์, ศรีนาคร พิมพิสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรีฑา ภูผาดแร่, เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการพัฒนาชุดตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพื้นผิวเปียกไม่มีรูพรุน โดยใช้นาโน ซิงค์ออกไซด์ผสมสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติ ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและไม่เป็นพิษสำหรับตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง ชุดตรวจสอบนี้ ใช้สารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติ ได้แก่ ลูกประคำดีควาย ส้มปอย และ ไข่แดงต้มสุก ที่ถูกเติมลงในแต่ละสูตร และใช้นาโนซิงค์ออกไซด์เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบนำไปตรวจสอบรอยนิ้วมือแฝงบนวัตถุพื้นผิวเรียบ 3 ชนิด คือ กระจก พลาสติก และช้อนสแตนเลส