มือตีเพรียงทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานีฟ ด่านเท่ง, นริศรา ทองจันทร์แก้ว, ปุณยาพร นุ่นมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจ๊ะอับเซ๊าะ กาสาเอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่ลงสำรวจ ณ หมู่บ้านปูยู ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล ชาวประมงจะมีการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อนำมากินและขายเพื่อดำรงชีวิต การเลี้ยงปลาในกระชังต้องมีน้ำถ่ายเทเพื่อปลาจะได้มีออกซิเจนในการหายใจ ซึงการจะกำจัดเพรียงทะเลในกระชังค่อนข้างยาก โครงงานฉบับนี้จึงจะเจาะจงในเรื่องของการกำจัดเพรียงทะเลออกจากกระชังเพื่อลดปัญหาปลาตายเนื่องจากปลาไม่มีออกซิเจนหายใจเพราะน้ำไม่สามารถถ่ายเทได้เนื่องจากเพรียงทะเลในกระชัง

ปัญหาในการนำเพรียงทะเลออกจากกระชังค่อนข้างยากเพราะต้องใช้แรงในการทุบเพื่อกำจัดเพรียงทะเลและยังต้องนำอวนกระชังขึ้นมาบนบกจึงสามารถจะทุบเพรียงทะเลได้ พวกผมจึงคิด มือตีเพรียงทะเลขึ้นมา ซึ่งมีจุดประสงค์ในการกำจัดเพรียงทะเลออกจากกระชังโดยไม่ต้องนำอวนกระชังขึ้นมาจากน้ำให้ยุ่งยากและสามารถกำจัดเพรียงทะเลได้เร็วขึ้น

คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือกำจัดเพรียงทะเลออกจากกระชัง เพื่อสามารถกำจัดเพรียงทะเลออกจากกระชังได้และสามารถลดเวลาในการกำจัดเพรียงทะเล