โครงงานพัฒนาเครื่องกรองฝุ่นด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิพัทธ์ วิริยกิจจา, กาณฑ์ เลิศจรัสพงศ์, อภิบูร ธนาบุญประกอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิรดี วิโรจนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาเครื่องกรองอากาศด้วยระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตผสมกับการกรองจากแผ่นกรองอากาศเพื่อใช้กรองฝุ่นในห้องประชุมหรืออื่นๆ