การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการวนซ้ำและจำนวนปีที่วันเกิดจะตรงวันเดิมของสัปดาห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภนิดา ชูยก, อิทธิชัย เขาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของการวนซ้ำและจำนวนปีที่วันเกิดจะตรงวันเดิมของสัปดาห์ ผลจากการศึกษาพบว่า มีลักษณะการวนซ้ำเป็น 6 5 6 11 ซึ่งหากเป็นเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ให้นำปีที่เกิดไปลบ 1 เเล้วหารด้วย 4 ก็จะได้เศษเหลือ เเล้วไปหาเป็นลักษณะการวนซ้ำที่ตรงกับเศษนั้น และจากการศึกษายังพบว่าการวนซ้ำของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ จะมีลักษณะการวนซ้ำเหมือนกับการวนซ้ำของเดือนมีนาคมถึงธันวาคมในปีที่แล้ว และมีข้อยกเว้นคือปีที่หารด้วย 4 เเล้วเหลือเศษ 2 ของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ จะได้การวนซ้ำไม่เหมือนกับเดือนมีนาคมถึงธันวาคมของปีก่อนหน้า เพราะว่าปีที่หารเเล้วเหลือเศษ 1 จะมีการวนซ้ำที่ไม่เหมือนกับปีอื่น เเต่จะได้การวนซ้ำเป็น 11 6 5 6 11