การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัดหยาบในการกำจัดเชื้อราที่ติดมากับข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชัย ชัยดี, สิรภพ โสมะทัต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราที่ก่อโรคในข้าว 3 สปีชีส์ คือ (Bipolaris oryzae) ซึ่งก่อโรคใบจุดสีน้ำตาล ,(Cercospora oryzae) ซึ่งก่อโรคใบขีดสีน้ำตาล และ (Pyricularia oryzae) ซึ่งก่อโรคใบไหม้ ด้วยสารสกัดจากใบพืชสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ ใบพลูคาว ,ใบชะพลู ,ใบกระเทียม ,ใบข่า ,ใบขมิ้น และใบสะเดา