อุปกรณ์แจ้งเตือนเด็กติดรถโดยสารโรงเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาภา สุริยมณฑล, ศรัณยพงศ์ ดำทอง, สุวิจักขณ์ ว่องเจริญวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวบ่อยครั้งว่ามีเด็กติดอยู่บนรถรับส่งนักเรียน รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสาร ซึ่งส่วนมากเกิดจากคนขับรถลืมเด็กไว้ในรถเพราะคิดว่าเด็กลงจากรถหมดแล้วโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดีว่ายังมีเด็กเหลืออยู่ในรถหรือไม่หรือไม่จึงได้ดับเครื่องยนต์และปิดประตูรถ ทำให้เด็กที่อยู่บนรถโดยสารไม่มีอากาศหายใจไม่สามารถออกจากรถได้ ซึ่งเด็กนักเรียนบางรายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงทำให้ขาดอากาศหายใจ จนทำให้เด็กเสียชีวิตตามที่เป็นข่าว เพื่อป้องกันปัญหาเหตุการณ์ลืมเด็กไว้ในรถจนเกิดการเสียชีวิต ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนเด็กติดรถโดยสารโรงเรียน โดยอุปกรณ์นี้จะทำงานทันทีเมื่อมีการดับเครื่องยนต์ ถ้ายังมีเด็กอยู่บนรถและมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกก็จะมีสัญญาณเสียงเตือนดังขึ้นที่รถพร้อมทั้งส่งข้อความทางแอพพลิเคชั่น LINE ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกระบบไว้กับอุกรณ์แจ้งเตือนเด็กติดรถโดยสารโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที กลุ่มเป้าหมายคือใช้กับคนขับรถรับ-ส่งนักเรียนเป็นหลัก ผลจากการทดสอบใช้งานพบว่า อุปกรณ์แจ้งเตือนเด็กติดรถโดยสารโรงเรียนสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์