ถ่านไม้จากวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรดา คงสวัสดิ์, ปฏิมาพร เย็นทรวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำถ่านไม้จากวัชพืชที่มีเนื้อไม้ นี้มีจุดประสงค์คือเพื่อพัฒนาถ่านไม้ให้มีคุณภาพ นำต้นวัชพืชที่เราคนส่วนมากไม่ต้องการมาทำ และสามารถใช้งานได้นานไม่เปลืองทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำแป้งชนิดต่าง ๆ มาผสมกับผงถ่านและนำมาอัดเป็นก้อน เพื่อให้ถ่านสามารถใช้ได้นาน โดยตรวจสอบคุณภาพของถ่านไม้โดยการเผาถ่านและนำน้ำมาต้มให้เดือดและจับเวลา และมีวัชพืชที่นำมาใช้คือ ต้นกางปลาเครือ และต้นไมยราบยักษ์มาหาค่าเฉลี่ยเวลา