สารสกัดจากอินทผาลัมที่สามารถนำมาใช้เเทนฟอร์มาลินในเนื้อสัตว์เเละผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาสินี อาเเว, อาร์มานี่ เจ๊ะมะ, ฟานูซ มนัสศุภมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซูอาดา สาและอารง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของอินทผาลัมพบว่าในอินทผาลัมมีสารซัลเฟอร์ซึ่งสารซัลเฟอร์มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เหมือนในฟอร์มาลิน