การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งการสร้างและการสลายลิ่มเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพากร เหลืองยิ่งยงค์, ธเนศ ดำคลองตัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ นพโลหะ, ปุณยาพร พลายงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระบวนการแข็งตัวของเลือด เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียเลือด แต่ว่าการแข็งตัวของเลือดที่มากเกินไปนั้น จะทำให้เกิดปริมาณลิ่มเลือดที่สูงขึ้น อาจนำไปสู่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้หลายกรณี เช่น ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง ลิ่มเลือดอุดตันในลิ้นหัวใจ การรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การยับยั้งการสร้างลิ่มเลือด และการสลายลิ่มเลือดที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการรักษาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ การให้ยา โดยเฉพาะยาในกลุ่ม Aspirin และ Warfarin เพื่อยับยั้งการสร้างลิ่มเลือด และยาในกลุ่ม Urokinase และ Streptokinase เพื่อสลายลิ่มเลือด แต่ยาในกลุ่มดังกล่าวมีผลข้างเคียงและข้อบ่งชี้ที่รุนแรงหากใช้ผิดวิธีหรือใช้ระยะยาวอาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงนำสมุนไพรได้แก่ ขิง กระเทียม และใบแปะก๊วย ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดทำงานได้ดียิ่งขึ้น มาทดลองโดยแบ่งเป็นสองตอนคือการใช้วิธี Whole Blood Clotting Time (WBCT) เพื่อศึกษาการยับยั้บการสร้างลิ่มเลือด และวิธี Whole Blood Clot Lysis (WBCL) เพื่อศึกษาการสลายลิ่มเลือด โดยคณะผู้จัดทำมุ่งหวังให้การใช้สมุนไพรทั้งสามชนิดนี้พัฒนาเป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในอนาคต