ผลิตภัณฑ์ล้างเนื้อไก่สดสำหรับยับยั้งเชื้อ Salmonella

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ มณีฉาย, ดานิยาฮ์ เจ๊ะหลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในเนื้อไก่สดมีเชื้อ Salmonella ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ล้างเนื้อไก่สดที่สามารถยับยั้งเชื้อ Salmonella ได้ โดยใช้สารสกัดกระชายขาวในการทำผลิตภัณฑ์ล้างเนื้อไก่สด