เจลล้างมือจากสารสกัดใบฟักแม้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิพัฒน์ วัฒนประสิทธิ์, กณวรรธน์ พร้อมสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เจลล้างมือจากสารสกัดใบฟักแม้ว (hand cleansing gel from Sechium edule leaves)