การศึกษาผลของการใช้วัสดุอาหารเสริมร่วมกับตัวเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา ดิษฐ์สูงเนิน, ธนิวรรณ ครองชื่น, พรรณราย กตัญญสูตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมภูนุช ลาบึง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากนิยมนำเห็ดฟางมาประกอบอาหารหลายชนิด เเต่เห็ดตามท้องตลาดนั้นมีขนาดไม่ใหญ่มาก คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาการเพิ่มขนาดของเห็ดฟาง เเละการเจริญเติบโตของเห็ดฟางในที่ที่เพิ่มอาหารเสริมเข้าไป อาหารเสริมที่นำมาศึกษาได้เเก่ต้นกล้วย รำข้าว ชานอ้อย ผักตบชวาเพาะร่วมกับฟางข้าว เเละตัวเร่งการเดินของเส้นใยและการเกิดดอกของเห็ดฟาง ได้เเก่พด.1+2+3 นาโนไทเเทเนียม น้ำหมักชีวภาพ เเละน้ำเปล่า