แผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดบัวบก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชพร จิ้มชัยภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิวเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของหน่วยรูขุมขนและต่อมไขมัน และเมื่อสิวหายแล้วยังทิ้งรอยสิวไว้ ซึ่งอาจจะทำให้สูญเสียความมั่นใจได้ ผู้พัฒนาจึงอยากแก้ไขปัญหานี้ด้วยบัวบก ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ไม่ยาก และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบอีกทั้งยังช่วยสมานแผลได้อีกด้วย โดยการนำมาทำเป็นแผ่นแปะผิวหนัง