การเปรียบเทียบปริมาณสารอาร์บูตินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพีพวนน้อยและตะขบป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภสร อักษร, กชกร โกมลเมธชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร, ประสิทธิ์ ภูหัวไร่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการศึกษาปริมาณสารอาร์บูตินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากผลของพืชท้องถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ พีพวนน้อย และตะขบป่า โดยใช้เอทานอลในการสกัด และนำสารสกัดที่ได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณสารอาร์บูติน จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ โดยทั้ง 2 ขั้นตอนใช้เครื่อง Spectrophotometer เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้​ประโยชน์เช่น เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เวชสำอางต่างๆ ,ช่วยชะลอวัย ชะลอกระบวนการที่ทำให้เข้าสู่วัยชรา, ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง, ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ หรือภาวะสมองเสื่อม, ลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกาย, ป้องกัน และลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด, ป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและเป็นเกราะในการป้องกันมลพิษต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น