การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นฝ้าเพดานด้วยน้ำยางพารา เถ้าแกลบ และอลูมินาจากดินขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กตัญญู เย็นจอหอ, อารยา เพิ่มพูล, ชนัตรา ถูไกรวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา, นาถนรินทร์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นฝ้าเพดานด้วยน้ำยางพารา เถ้าแกลบ และอลูมินาจากดินขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นฝ้าเพดานให้มีคุณสมบัติที่แข็งแรง กันน้ำ ทนความร้อน และกันไฟได้ โดยการนำยิปซั่มและผสมกับน้ำยางพารา เนื่องจากยางพารามีสมบัติดีเยี่ยมในด้านการเหนียวติดกันและสามารถเข้าไปแทรกระหว่างอนุภาคเพื่อปิดช่วงรอยต่อของยิปซั่ม โดยใช้ซิลิก้าจากเถ้าแกลบขาวมาเป็นตัวประสาน เพื่อช่วยในการรวมตัวของน้ำยางพาราและทำให้แผ่นฝ้าเพดานมีคุณสมบัติที่กันน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความแข็งแรงโดยใช้ผงคาร์บอนจากเถ้าแกลบดำ ผสมกับดินขาวที่มีอลูมินาซึ่งมีคุณสมบัติกันไฟ โดยผสมยิปซัม 50 g แกลบขาว แกลบดำ และดินขาว อย่างละ 10, 20, 30, 40 และ 50 g ตามลำดับ และเติมน้ำยางพารา 500 cm3 H2SO4 0.1 M 15 cm3 นำไปอัดลงแม่พิมพ์แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ได้จากการเติมสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ