หุ่นยนต์ติดตามพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรษชล พุทธา, ปริยฉัตร ธยาธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาดา ฉายสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบติดตามแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด คณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันสามารถรับรู้ว่าเมื่อใดจะทำให้หน้าจอสว่างหรือปรับแสงหน้าจอโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติตามระดับแสงโดยรอบ คณะผู้จัดทำจึงได้คิดเซนเซอร์ตรวจจับแสง เพื่อติดตามแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งช่วยให้สามารถได้รับแสงมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ จึงติดตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ติดตามแสงอาทิตย์ขึ้นมา ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานในลักษณะตรวจจับแสงโดยใช้ตัว LDR มาเป็นตัวตรวจจับแสง เมื่อตัวตรวจจับแสงที่ตัวหุ่นยนต์ตรวจจับแสงได้ มันก็จะทำการเดินไปหาแสง หรือเดินหลบแสง โดยเราจะต่อขั้วมอเตอร์กับคอนเนคเตอร์บนแผ่นวงจรคู่ใดก็ได้ เมื่อไม่มีแสงหุ่นยนต์ก็จะหยุดเดิน และเมื่อได้รับพลังงานแสงทิตย์ก็จะเก็บพลังงานผ่านแผงโซลาร์เซลล์ให้อยู่ในรูปของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ คณะผู้จัดทำจึงเลือกนำเสนอระบบติดตามแสงจากดวงอาทิตย์ โครงสร้างและระบบควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และเลือกใช้ส่วนประกอบที่สามารถหาซื้อได้ในตลาดภายในประเทศและมีราคาถูก