การทำยาสระผมโดยใช้ไคโตซานที่ได้จากการสกัดจากเปลือกกุ้งซึ่งเป็นสารเติมแต่งจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณอร จำนงค์ทอง, ติณญลีนห์ พรหมเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรณุมา อินทฤทธิ์, กีรติ กุลวานิชไชยนันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยอาหารทะเลเป็นอีกหนึ่งประเภทอาหารที่นิยมนำมารับประทาน เช่น กุ้ง หอย ปู และ ปลา แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงกุ้งที่นิยมนำมารับประทานเป็นลำดับต้นๆและยังมีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างกว้างขวาง เช่น เป็นตัวเพิ่มเสถียรภาพ และตัวป้องกันจุลินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยกุ้งอุดมไปด้วยคุณประโยชน์และสารอาหาร เช่น ไคโตซาน ที่มีคุณประโยชน์หลายด้าน ทั้งด้านการแพทย์ อาหาร และ เครื่องสำอางอีกทั้งยังนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในยาสระผมชนิดเหลว กันอย่างแพร่หลายแต่ในการนำมาใช้มีการสกัดไคโตซานโดยใช้สารเคมีทำให้มีราคาสูง และเกิดสารเคมีทำให้เกิดการระคายเคืองต่อหนังศีรษะ และสารเคมียังเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ต้องปลดปล่อยสู่น้ำทิ้งอุตสาหกรรม

ทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้นยาสระผมชนิดก้อนที่มีส่วนผสมของไคโตซาน และส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติอื่น ๆ จึงเรียกได้ว่าเป็นยาสระผมชนิดก้อนแบบออร์แกนิกแทบจะ 100% เนื่องจากได้มีการเลือกใช้วิธีการสกัดไคโตซานในเปลือกกุ้ง ด้วยวิธีการหมักจากเศษผลไม้ต่าง ๆ เช่น องุ่นแดง แอปเปิ้ล เปลือกมะม่วง เป็นต้น ซึ่งตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาด้านหนังศีรษะ และยังพกพาสะดวกเหมาะสมกับการเดินทาง เพราะ มีขนาดกะทัดรัดไม่กินพื้นที่กระเป๋าและยังสามารถจัดเก็บนำไปใช้งานต่อได้ง่ายเนื่องจากทางผู้จัดทำได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการพกพา นอกจากนี้ยาสระผมแบบก้อนที่สกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งนี้ยังสามารถนำมาใช้บำรุงผิวกายได้อีกด้วย เพราะ ไคโตซานมีประโยชน์ช่วยในการบำรุงผิวกายได้เช่นกัน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขยะของสัตว์น้ำเปลือกแข็ง ที่เฉลี่ยมากถึง 45 – 60% ซึ่งถือเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูง

โดยทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้และตระหนักถึงคุณค่า สารอาหารและประโยชน์จากเปลือกกุ้ง จึงได้เกิดเป็นโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป