เครื่อผสมปูนลดรอยแตกร้าวของปูนฉาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิษา บัวแก้ว, พรณรกมล กันภัย, ชนากานต์ พรหมสุคนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์, เฉลิมพล ศรีโยธิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้าน อาคารอยู่เรื่อย ๆ มีวิธีการ นวัตกรรมแปลกใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาระหว่างการก่อสร้างหรือหลังจากก่อสร้างเสร็จมากขึ้น ส่วนผสมหลักๆสำหรับใช้ในการก่อสร้างบ้าน อาคารคือปูน ปูนมีหลากหลายแบบ ส่วนผสมแตกต่างกันไป หากมีการใช้ปูนที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรืออาจเกิดปัญหาได้ ในส่วนของผู้อาศัยหรือผู้ที่ซื้อบ้านนั้น ต้องการบ้านหรือห้องที่ดีไม่มีจุดด่างพล้อย ซึ่งปัญหานั้นพบได้มากมาย เช่นการแตกร้าวของปูนฉาบ เป็นปัญหาที่เห็นได้ชัด ปัญหาเหล่านั้นอาจะเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้สัดส่วนมาตราฐาน หรือการใช้ส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐาน จนทำให้เกิดการแตกร้าวของปูนฉาบ หรือแม้กระทั่งอุณหภูมิความร้อน ที่ก่อให้เกิดการแตกร้าวของปูน อากาศร้อนจะทำให้ปูนเกิดการขยายตัว และเมื่อเจออากาศเย็นปูนจะหดตัวลงจนทำให้ปูนแตกร้าว และอีกปัจจัยหลักๆคือความชื้น เมื่อปูนมีความชื้นในตัวสูงจะทำให้ปูนแข็งตัวช้า และอาจจะเกิดปัญหาการแตกร้าวของปูนตามมา

ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแตกร้าวของปูน เพื่อลดปัญหาการแตกร้าวของปูนฉาบ และประดิษฐ์เครื่องผสมปูนฉาบลดรอยแตกร้าว ทางคณะผู้จัดทำคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเพิ่มฟองอากาศเข้าไปในเนื้อปูนฉาบขณะที่กำลังผสมอยู่เพื่อเพิ่มช่องว่างเล็ก ๆ ในเนื้อปูน ทำให้ปูนฉาบมีความชื้นลดลง และเมื่อเกิดการขยายหรือหดตัว ปูนฉาบจะแตกร้าวได้ยากขึ้น

จากผลการทดลองโดยใช้เครื่องผสมปูนฉาบลดรอยแตกร้าวทำให้ทราบว่า ปูนฉาบที่มีส่วนผสมของฟองอากาศมีเปอร์เซ็นต์การแตกร้าวที่น้อยกว่าการผสมปูนฉาบแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีฟองอากาศ