เสาฟอกอากาศลดสารพิษในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวิศร์ แก้ววงศ์ศรี, พีรวิชญ์ เจนพิทยา, ณัฐนนท์ กิตติมศักดิ์ภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎา ประวาลปัทม์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหามลพิษในอากาศถือเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของโลก เนื่องด้วยการสร้างก๊าซพิษในปริมาณมากสวนทางกับการจัดการมลพิษทางอากาศ ไม่เว้นแม้แต่บ้านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ก็ยังพบสารพิษเจือปนอยู่ในอากาศ เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์จากเฟอร์นิเจอร์และคาร์บอนมอนอกไซด์จากควันรถ ทางทีผู้จัดทำโครงงานจึงได้สร้าง “เสาฟอกอากาศลดสารพิษในบ้าน” ขึ้นมาโดยการนำต้นว่านหางจระเข้ที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศมาบูรณาการเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีจุดประสงค์ในการจัดทำโครงงานคือ

1.สร้างอุปกรณ์ปลูกว่านหางจระเข้ โดยมีระบบอัตโนมัติคอยควบคุมดูแลต้นว่านหางจระเข้ ซึ่งเสาฟอกอากาศจะทำหน้าที่ฟอกอากาศและแสดงปริมาณสารพิษในอากาศ

2.สร้างการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษของว่านหางจระเข้