เม็ดฟู่ละลายน้ำจากสารสกัดอะโวคาโด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสิทธิ์ คงยอด, พฤกษ หังสพฤกษ์, สรวิชญ์ ชัยเอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ณ ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยเรานั้นมีอัตราการสูญเสียจากโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นจำนวนมาก พวกเราจึงเล็งเห็นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่จากธรรมชาติที่สามารถลดการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้นั่นเอง จากการศึกษาของพวกเรานั้น ได้พบว่าภายในอะโวคาโดประกอบด้วยสารที่สามารถช่วยลดระดับของไขมันในเส้นเลือดอยู่ในปริมาณมาก พวกเราจึงจะทำการสกัดนำสารที่อยู่ภายในอะโวคาโดนั้นออกมา แล้วจึงนำสารที่สกัดออกมาได้นั้นมาได้นั้น มาผสมเข้ากับส่วนประกอบต่างๆเพื่อสร้างเม็ดฟู่บะลายน้ำออกมา เพื่อให้นอกจากจะสามารถลดระดับของไขมันในเลือดได้แล้ว ก้ยังสามารถรับประทานได้ง่ายอีกเช่นกัน และเมื่อโครงการนี้สำเร็จ พวกเรามีความมั่นใจมากว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเรานั้นจะสามารถช่วยเหลือคนที่เป็นโรคนี้ได้นั่นเอง