ศึกษาสารสกัดจากใบพลูที่มีผลต่อการงอกเเละเจริญเติบโตของไมยราบเเละหญ้าดอกขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวา บุญถาวร, ชญาภรณ์ เกตุสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากวัชพืชต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันกับพืช จึงส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมาก ทำให้ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช เพราะเป็นวิธีที่สะดวกเเละรวดเร็ว เเต่สารเคมีสลายตัวได้ยาก ทำให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งเเวดล้อม ผู้จัดทำจึงสนใจปัญหานี้ โดยการใช้สารสกัดจากพืชเเทนการใช้สารเคมี เนื่องจากผู้จัดทำพบว่าใบพลูมีสารอัลลิโลพาธีที่มีบทบาทในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช เเละสามารถพบเห็นได้ทั่วไป