การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดเชื้อราบนเสื้อผ้าด้วยสารสกัดจำพวกสารประกอบฟีนอลิกและสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากหอมแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร สุวรรณ, ปาณิสรา เพชรโกมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาที่มักพบในช่วงฤดูฝน นั่นก็คือปัญหา ราบนเสื้อผ้า ในช่วงที่ฝนตก ไม่มีแดด อากาศมีความอับชื้น ทำให้ผ้าที่ตากไว้แห้งไม่สนิทเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อราบนเสื้อผ้า อย่างไรก็ตามในกิจวัตรประจำวัน เสื้อผ้าที่สวมใส่ย่อมมีเหงื่อซึ่งก่อให้เกิดความอับชื้นและเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อราได้จากการจัดเก็บไว้ก่อนทำการซักเสื้อผ้าเหล่านั้น ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาที่หลายคนมองข้าม แต่เป็นภัยเงียบที่นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อรารวมถึงอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อที่หลอดลมและปอด เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจอีกด้วย ทางกลุ่มผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและพบว่า สารประกอบฟีนอลิกและสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เป็นสารที่ให้ฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันสูงที่สุด มีมากในหัวหอม หอมแดง และพืชตระกูลถั่ว อีกทั้งยังมีความสามารถในการป้องกันการเกิดเชื้อราได้ ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดเชื้อราบนเสื้อผ้าด้วยสารสกัดจำพวกสารประกอบฟีนอลิกและสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากหอมแดง เพื่อนำไปแก้ปัญหาและป้องกันการเกิดเชื้อราบนเสื้อผ้า