ระบบควบคุมไฟและอุณหภูมิในบ่อเลี้ยงกบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรสุดา เพชรม่อม, รุ่งฟ้า คนไทย, อภิวัฒน์ ดำขำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสมาชิกภายในกลุ่มนั้นทำกิจการฟาร์มเลี้ยงกบทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุณภูมิที่เหมาะสมกับกบ เพราะว่าเมื่อมีอากาศที่เหมาะสมกบก็จะสามารถผสมพันธุ์และหากิน แต่ถ้ามีอุณหภูมิที่หนาวกบก็จะจำศีลและไม่ออกผสมพันธุ์หรือออกหากิน ด้วยเหตุนี้คนที่เลี้ยงกบเป็นอาชีพก็จะขาดรายได้และจากการเลี้ยงแบบเดิมเมื่ออุณหภูมิลดลงคนเลี้ยงกบจะต้องเดินไปเปิดไฟเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ เราจึงคิดนำเอาเทคโนโลยีKidBrightมาใช้โดยการเขียนโปรแกรมให้KidBrightวัดอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า24องศาเซลเซียสไฟจะเปิดเองโดยอัตโนมัติแต่หากเกิน24องศาเซลเซียสไฟจะปิดเองโดยอัตโนมัติ