ตุ๊กตี้ต้นอ่อนข้าวสาลี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ นิมอ, ตัรมีซีย์ ตาเปาะโตะ, อิรฟาน ยูนุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำมีความคิดที่จะตกแต่งห้องนอน หรือบริเวณริมหน้าต่าง ให้สวยงามและมีประโยชน์สูงสุด ทางผู้จัดทำได้จัดทำสิ่งของขึ้นมา คือ ตุ๊กตาต้นอ่อนข้าวสาลี ที่ทำขึ้นมาด้วยวัสดุเหลือใช้ร่วมกับวัสดุตามธรรมชาติ เพื่อเกิดการประยุกต์ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันให้สมบูรณ์ที่สุด และได้เครื่องดื่มที่บำรุงต่อสุขภาพร่างกาย

การปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีในขวดแก้วเป็นตุ๊กตา ต้นอ่อนข้าวสาลีสามารถเพาะปลูกได้ง่าย ด้วยการเพาะเมล็ดลงดินในภาชนะที่เตรียมไว้ และใช้เชือกติดไว้ที่ส่วนใต้ของลำต้นแทนการรดน้ำ โดยปลูกในห้องนอน หรือบริเวณริมหน้าต่าง ใช้ระยะเวลา 3-5 วัน เมื่อต้นอ่อนข้าวสาลีงอกขึ้นผลลัพธ์ของต้นอ่อนเจริญได้ที่ นำส่วนต้นอ่อนข้าวสาลีมาคั้นเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ต้นอ่อนข้าวสาลี มีคลอโรฟิลล์มากถึงร้อยละ 70 มีวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน 17 ชนิด บริโภคได้ไม่เกิดสารพิษต่อร่างกาย ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ สามารถปรับสมดุลเรื่องการขับถ่ายให้คล่องเป็นปกติ ขับสารพิษในตับ ป้องกันการเป็นมะเร็ง