หุ่นยนต์ดับเพลิงอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกุณ ชุ่มลือ, พสิษฐ์ สิงห์อุไร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาส รวมปะระ, จามจุรี พรหมเผ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้มีการเกิดอัคคีภัยหรือการเกิดเหตุเพลิงไหม้เฉลี่ยมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปี โดยปกติจะเกิดในอาคาร บ้านเรือน และพื้นที่ป่าไม้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจะต้องมีความเสียหายเสมอ ไม่มากก็น้อย ระยะการเกิดเพลิงไหม้นั้นมี3 ระยะคือ1.ไฟไหม้ขั้นต้นคือ ตั้งแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 5 นาทีสามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น 2.ไฟไหม้ขั้นปานกลาง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 5 นาที ถึง 8 นาทีอุณหภูมิจะสูงมาก เกินกว่า 400 องศาเซลเซียสหากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบื้องต้น ต้องมีความชำนาญ และต้องมีอุปกรณ์จำนวนมาก3.ไฟไหม้ขั้นรุนแรง ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้ว เกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิจะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิง จะต้อง ใช้ผู้ที่ได้รับการฝึก พร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง ดังนั้นเพื่อลดความเสียหายและการปฎิบัติที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งยังเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในจุดนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งทางผู้จัดทำโครงงานนี้ได้เล็งเห็นปัญหาที่กล่าวมานี้ พวกเราจึงมีความตั้งใจที่จะจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา โดยทางผู้จัดทำได้นำระบบปฏิบัติการAI นำมาประยุกต์ใช้ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งหุ่นยนต์ดับเพลิงก็จะมีทั้งหมด2โหมด โหมดที่1คือให้หุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติโดยระบบAI ส่วนอีกโหมดนึงก็คือบังคับผ่านรีโมทคอนโทรล ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โหมดใดก็ได้ตามความเหมาะสมของภารกิจนั้นๆ โดยหุ่นยนต์จะมีถังดับเพลิงอยู่บนตัวหุ่นยนต์เพื่อลงไปปฏิบัติภารกิจ ทางผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของนักดับเพลิงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักดับเพลิงได้ดียิ่งขึ้น